Aktuellt

EU vill bestämma när din bil ska skrotas

10

Nu föreslås skärpta regler för när det är dags att köra bilen till återvinningen. Förslaget innebär att du inte längre får bestämma när din bil är skrot. 

Fina samlarbilar som inte är i trafik, blir automatiskt skrot om de inte besiktas på två år. Olika ändringar av bil, eller reparation, kan leda till automatisk skrotning.

Syfte med förslaget: EU vill främja en mer cirkulär fordonsindustri genom att kontrollera fordonens hela livscykel från produktion till skrotning för att säkerställa återvinning och miljöhänsyn. 

Nya krav: Förslaget innehåller tydliga kriterier för när en bil anses vara uttjänt och ska skrotas. Detta inkluderar att fordonet har skadats allvarligt eller inte har genomgått erforderlig kontrollbesiktning. 

Undantag: Det finns undantag för fordon av historiskt intresse, men de måste vara minst 30 år gamla, i originalskick och inte ha genomgått betydande tekniska förändringar. 

Sedan 1975, när den så kallade bilskrotningslagen trädde i kraft, har Sverige ett system för att ta hand om uttjänta bilar. I september 2000 antogs då EU-direktivet om uttjänta bilar, det så kallade ELV eller End of Life-direktivet. 

Dagens producentansvar för bilar bygger på detta. Nu är det dags att revidera regelverket och den 13 juli i år presenterade EU-kommissionen ett förslag till en ny förordning om cirkulära krav för konstruktion av fordon och för hantering av uttjänta fordon. 

Den föreslagna förordningen är heltäckande och innebär att två tidigare direktiv slås samman till en förordning, det vill säga en starkare form av rättsakt som är ”omedelbart tillämplig och rättsligt verkställbar i alla medlemsstater”. Syftet med det nya förslaget är, enligt regeringens hemsida, att underlätta övergången till en mer cirkulär fordonsindustri. 

I grund och botten vill de öka kontrollen över hela livscykeln för varje fordon från vaggan till graven, för att säkerställa att en bil som har gjort sitt jobb tas om hand och återvinns så mycket som möjligt. 

Förslaget innehåller en rad regler och förmaningar som berör både fordonstillverkare och aktörer i avfallsledet, men det kommer också att ställas nya krav på fordonsägarna. 

Naturvårdsverket identifierar i sin konsekvensanalys hur förslaget kommer att påverka fordonsägare, särskilt när det gäller vård i livets slutskede. 

Bland annat fastställs tydliga kriterier för när ett fordon anses vara uttjänt samt vilka krav som ställs på ägaren. 
Till exempel ska du lämna fordonet för skrotning utan onödigt dröjsmål och under straffansvar, om det uppfyller kriterierna för vad som räknas som avfall. 

Det ska alltså inte längre vara du som fordonsägare som bestämmer när det är dags att skrota din bil, utan det ska avgöras utifrån en punktlista. 

Om någon av punkterna är uppfyllda, är äganderätten förverkad. 
Det kan handla om allt från att bilen ”har blivit sönderskuren eller avskalad” till att ”bromsar och styrkomponenter är för slitna” eller att den inte ”godkänts i det nationella trafiksäkerhetsprovet som krävs efter mer än två år från datum den som detta sista krävdes.

” Vi pratar här om den årliga kontrollbesiktningen, alltså hoppar man över det ett par år är bilen avfall och ska skrotas.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Aktuellt

Feltryckning ger låga elpriser

Elpriserna faller på fredagen efter att en aktör i Finland av misstag...

Aktuellt

Shakira undviker rättegång – uppgörelse med skattemyndigheterna 

Uppgörelsen innebär tre års skyddstillsyn och mångmiljonböter. Hon riskerade åtta års fängelse...

Aktuellt

Är Melatonin nyckeln till att stoppa cancer och få god hälsa? 

Melatonin skapas naturligt i kroppen, men den moderna livsstilen skapar olika former...

Aktuellt

Spökstäder växer fram i Kina

Anledningen är runt 20 miljoner pågående byggen, som av ekonomiska skäl inte...