Övrigt

Hur länge fungerar ett kedjebrev?

133

Förstå begreppet kedjebrev

Kedjebrev är en form av korrespondens som innebär att ett meddelande eller föremål skickas från en person till en annan, med förväntningen att mottagaren ska vidarebefordra meddelandet till andra [1]. Dessa bokstäver har funnits länge och har utvecklats med tillkomsten av teknik. Begreppet kedjebrev kretsar kring idén om ett pyramidspel, där målet är att rekrytera så många som möjligt för att delta i kedjan [2]. Framgången för kedjebrev beror på antalet personer som deltar i kedjan, och hur många av dem som vidarebefordrar meddelandet till andra.

Det finns olika typer av kedjebrev, inklusive de som involverar att skicka fysiska föremål, såsom pengar eller prydnadssaker, och de som involverar vidarebefordran av meddelanden via e-post eller sociala medieplattformar [3]. Vissa kedjebrev är designade för att vara ofarliga, medan andra kan användas för att lura människor på pengar eller personlig information [4]. Det är viktigt att vara medveten om de olika typerna av kedjebrev och att vara försiktig när du deltar i dem.

Ett kedjebrevs livslängd beror på olika faktorer, inklusive deltagarnas motivation och antalet personer som deltar i kedjan [5].

Generellt sett tenderar kedjebrev att tappa fart med tiden, eftersom färre personer vidarebefordrar meddelandet till andra [6]. Som ett resultat är det svårt att avgöra hur länge ett kedjebrev kommer att fortsätta att vara effektivt. Det är dock viktigt att komma ihåg att deltagande i kedjebrev som innebär bedrägerier eller illegala aktiviteter kan få allvarliga konsekvenser [7].

Livslängden för ett kedjebrev

Livslängden för ett kedjebrev kan delas upp i tre olika stadier. Det inledande skedet av ett kedjebrev är när brevet först skapas och skickas ut till en liten grupp människor. Under detta skede kan det hända att brevet ännu inte har fått mycket dragning, och dess framgång eller misslyckande är fortfarande osäker. Detta steg är dock avgörande för att avgöra om kedjebrevet kommer att fortsätta spridas eller dö ut [1].

Tillväxtstadiet för ett kedjebrev är när det börjar ta fart och spridas snabbt. I takt med att fler tar emot brevet och bestämmer sig för att delta, utökas kedjebrevets räckvidd exponentiellt. Detta skede är vanligtvis det mest aktiva och kan pågå i flera veckor eller till och med månader, beroende på kedjebrevets innehåll och hur snabbt det sprider sig. Under detta skede kan kedjebrevet bli en viral sensation, med många människor som är ivriga att delta och skicka det vidare till sina vänner och familj [8].

Nedgångsstadiet för ett kedjebrev är när dess popularitet börjar avta och färre deltar. Detta stadium kan uppstå av en mängd olika anledningar, som att människor tappar intresset, blir skeptiska till kedjebrevets påståenden eller helt enkelt inte har tillräckligt med tid att delta. Nedgångsstadiet kan vara gradvis eller plötsligt, och det markerar i slutändan slutet på kedjebrevets livslängd. När ett kedjebrev väl når detta stadium är det osannolikt att det återfår sin tidigare popularitetsnivå [9].

Faktorer som påverkar livslängden för ett kedjebrev

Ett kedjebrevs livslängd kan påverkas av olika faktorer, inklusive själva brevets innehåll. Kedjebrev med övertygande innehåll, som att lova lycka eller hot om otur, kan ha en längre livslängd eftersom de är mer benägna att vidarebefordras av mottagare [2]. Men kedjebrev med olämpligt eller stötande innehåll, som den senaste virala kedjebrevsutmaningen på TikTok som uppmuntrade trevande tjejer, kommer sannolikt att rapporteras och tas bort snabbt, vilket resulterar i en kortare livslängd [10]. Därför spelar innehållet i ett kedjebrev en viktig roll för att bestämma dess livslängd.

Ett kedjebrevs relevans för mottagarna är en annan faktor som kan påverka dess livslängd. Kedjebrev som är relevanta för mottagarnas intressen eller bekymmer är mer benägna att vidarebefordras och delas mellan deras sociala nätverk. Till exempel kan ett kedjebrev som ger användbar information eller erbjuder en chans att vinna ett pris vara mer benägna att vidarebefordras av mottagarna [11]. Omvänt är det osannolikt att kedjebrev som är irrelevanta eller ointressanta för mottagarna kommer att vidarebefordras, vilket resulterar i en kortare livslängd [12].

Timing är också en viktig faktor för att bestämma livslängden för ett kedjebrev. Kedjebrev som skickas under tider då människor är mer benägna att vara online eller har mer fritid är mer benägna att vidarebefordras och delas. Till exempel kan ett kedjebrev som skickas under semesterperioden, när människor har mer ledig tid och är på ett festligt humör, ha en längre livslängd [13]. Å andra sidan kan kedjebrev som skickas på obekväma tider, som under arbetstid eller sent på natten, ignoreras eller raderas, vilket resulterar i en kortare livslängd [12]. Därför är tidpunkten för ett kedjebrev avgörande för att avgöra dess framgång och livslängd.

 1. (PDF) Folklorens Former 2.pdf | alf arvidsson – Academia.edu.https://www.academia.edu/34681003/Folklorens_Former_2_pdfÅtkomst 2023-04-22
 2. Kedjebrev – Wikipedia.https://sv.wikipedia.org/wiki/KedjebrevÅtkomst 2023-04-22
 3. Värsta bästa nätet: Bli säker och trygg på sociala medier, i ….https://books.google.com/books?id=OlRaDwAAQBAJ&pg=PA31&lpg=PA31&dq=Hur+l%C3%A4nge+fungerar+ett+kedjebrev?:+Typer+av+kedjebrev&source=bl&ots=G3P0-vlUfE&sig=ACfU3U3keJoDEG9cg2wR8hfhmHEejnahJg&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwio1ICQrr7-AhWnD0QIHTXaAQgQ6AF6BAgEEAMÅtkomst 2023-04-22
 4. Brödraskap vs. demokrati – Google Groups.https://groups.google.com/g/swnet.politik/c/TnAL0a8Za8sÅtkomst 2023-04-22
 5. Pyramidspel och kedjebrev – Polisen – Poliisi.https://poliisi.fi/sv/pyramidspel-och-kedjebrevÅtkomst 2023-04-22
 6. Så kan du hantera kedjebrev som förälder – Källkritikbyrån.https://kallkritikbyran.se/teresa-fidalgo-kedjebrev/Åtkomst 2023-04-22
 7. 1000 klur – Ny sida 1 – YUMPU Publishing.https://www.yumpu.com/sv/document/view/20097240/1000-klur-ny-sida-1Åtkomst 2023-04-22
 8. fulltext – DiVA Portal – Yumpu.https://www.yumpu.com/sv/document/view/51054814/fulltext-diva-portalÅtkomst 2023-04-22
 1. Jack Werner, Källkritkbyrån, har synpunkter på det nu så virala ….https://m.facebook.com/groups/kallkritik/permalink/1063062650884607/Åtkomst 2023-04-22
 2. Lotterier och spel : huvudbetänkande – lagen.nu.https://lagen.nu/sou/1979:29Åtkomst 2023-04-22
 3. Attityden till de nya sätten att kommunicera: mobiltelefon och e ….https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:2702/FULLTEXT02Åtkomst 2023-04-22
 4. Kortbloggat 1-11 februari (re:pub) – Deepedition AB.https://digitalpr.se/2009/02/11/kortbloggat-1-11-februari-repub/Åtkomst 2023-04-22

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Övrigt

Misstag vi minns – rekordbud på Tradedoubler stoppas

Tradedoubler var pionjärer på annonsprogram, d.v.s. annonser som är tillgängliga för många...

Övrigt

Örebroare vann drömvinst på 191 miljoner

En lottospelare i Örebro fick en enorm avkastning på sin insats –...

Övrigt

Handbollsstjärnan vann 13 miljoner på trav

Det vinnande systemet betalade ut mer än 13 miljoner. Den före detta...

Övrigt

Lyxkryssaren skulle bli passagerarnas andra hem och ta dem runt i världen....