Affärslivet

Miljarder dollar i västerländska vinster fastlåsta i Ryssland

27

Företag från ”ovänliga” länder har samlat på sig mer än 18 miljarder dollar i vinster sedan invasionen av Ukraina inleddes

Lokala vinster från företag som Philip Morris, BP, Scania, Volvo, Raiffeisen Bank och Japanese Tobacco har låsts in i Ryssland 

Västerländska företag som har fortsatt att verka i Ryssland sedan Moskvas fullskaliga invasion av Ukraina har genererat miljarder dollar i vinster, men Kreml har blockerat dem från att få tillgång till likviderna i ett försök att vända skruven mot ”ovänliga” länder.

Grupper från sådana länder stod för 18 miljarder dollar av de 20 miljarder dollar i ryska vinster som utländska företag rapporterade enbart för 2022, enligt siffror från Kiev School of Economics, och 199 miljarder dollar av deras 217 miljarder dollar i ryska bruttointäkter.

”Siffrorna kan ha ökat avsevärt sedan dess, men det är inte möjligt att bedöma exakt hur mycket eftersom de flesta internationella företag som är verksamma i Ryssland endast redovisar sina lokala resultat årligen”, säger Andrii Onopriienko, biträdande utvecklingschef på KSE, som sammanställde uppgifterna.

Lokala resultat för företag från BP till Citigroup har varit låsta i Ryssland sedan införandet förra året av ett utdelningsförbud för företag från ”ovänliga” länder inklusive USA, Storbritannien och alla EU-medlemmar. Även om sådana transaktioner kan godkännas under exceptionella omständigheter, har få uttagstillstånd utfärdats.

”Tiotals miljarder dollar sitter fast i Ryssland”, säger VD:n för ett stort företag med säte i ett land som inte betecknas som ovänligt. ”Och det finns inget sätt att få ut dem.”

Storleken på intäkterna och vinsterna återspeglar inte bara de västerländska företagens bestående betydelse för den ryska ekonomin utan också det dilemma som dessa företag står inför när det gäller vad de skall göra med sin verksamhet i den utestängda nationen.

Många utländska företag har försökt sälja sina ryska dotterbolag, men varje affär kräver Moskvas godkännande och är föremål för kraftiga prisrabatter. Under de senaste dagarna har British American Tobacco och den svenska lastbilstillverkaren Volvo tillkännagivit överenskommelser om att överföra sina tillgångar i landet till lokala ägare.

Bland företag med ”ovänligt” ursprung som fortfarande är aktiva i Ryssland rapporterade den österrikiska banken Raiffeisen den största vinsten i landet 2022 på 2 miljarder dollar, enligt uppgifter från KSE.

De amerikanska bolagen Philip Morris och PepsiCo tjänade 775 miljoner dollar respektive 718 miljoner dollar. Den svenska lastbilstillverkaren Scanias vinst på 621 miljoner dollar i Ryssland 2022 gjorde företaget till den största inkomstbringaren bland företag som sedan dess har dragit sig tillbaka från landet.

Även om Raiffeisen, den största västerländska långivaren i Ryssland, har sagt att den ”inte har tillgång” till sina vinster i landet, har den inte skrivit av värdet på verksamheten.

Philip Morris avböjde att kommentera. PepsiCo och Scania svarade inte på begäran om kommentarer.

USA-baserade företag genererade den största totala vinsten på 4,9 miljarder dollar, visar KSE-siffrorna, följt av tyska, österrikiska och schweiziska företag med 2,4 miljarder dollar, 1,9 miljarder dollar respektive 1 miljard dollar.

KSE sammanställer sina uppgifter från källor som det ryska företagsregistret, nyhetsrapporter och företagsdeklarationer.

De otillgängliga medlen bidrar till de kostnader som internationella företag står inför till följd av Rysslands angrepp på Ukraina. Financial Times rapporterade förra månaden att europeiska företag hade rapporterat nedskrivningar och förluster till ett värde av minst 100 miljarder euro från sin verksamhet i Ryssland sedan förra årets fullskaliga invasion.

Den tyska energikoncernen Wintershall, som i år redovisade en icke-kontant nedskrivning på 7 miljarder euro efter att Kreml exproprierat dess ryska verksamhet, har ”cirka 2 miljarder euro i rörelsekapital … inlåsta på grund av utdelningsrestriktioner”, fick investerarna veta vid en telefonkonferens i februari.

”Den stora majoriteten av de likvida medel som genererats inom våra ryska joint ventures sedan 2022 har försvunnit”, sade Wintershall förra månaden och tillade att ingen utdelning hade betalats från Ryssland för 2022.

Vissa företag har hittat sätt att kringgå restriktionerna. Det ryska dotterbolaget till den amerikanska livsmedelskoncernen Mars betalade förra året 56,1 miljarder Rbs (cirka 800 miljoner USD) till sitt moderbolag genom att ”kvitta dem mot sina skulder”, enligt sin årsredovisning för 2022.

Den ryska divisionen av Japan Tobacco International, den enda stora cigarettgruppen som inte har åtagit sig att försöka lämna landet, betalade förra året 180 miljoner dollar till sin enda aktieägare JTI Germany, med 20 procent av det fördelat efter invasionen av Ukraina, enligt koncernens Rysslandsuttalande för 2022.

Philip Morris meddelade inga utdelningsbetalningar från Ryssland 2022. Under 2021 betalade den ryska verksamheten cirka 6 procent av sina nettointäkter som utdelning till moderbolaget.

Ryska tjänstemän har ännu inte skisserat ”en tydlig strategi för att hantera frysta tillgångar”, säger Aleksandra Prokopenko, forskare vid Carnegie Russia Eurasia Center. ”Men med tanke på utländska enheters starka önskan att återfå sina utdelningar är det troligt att de kommer att använda dem som hävstång – till exempel för att uppmana västerländska myndigheter att frigöra frysta ryska tillgångar.”

Det ryska finansministeriet lättade förra månaden på utdelningsreglerna men formaliserade också ett ramverk för ”bra” och ”dåliga” företag, som Kreml kallar dem som vill gå skilda vägar med landet.

”Att tillåta utdelningar har länge varit en slags uppmuntran till ’gott uppförande’, vilket inkluderar att göra det klart att man vill stanna i Ryssland”, säger en person som är involverad i exitaffärer.

För ett företag med ”ovänligt” ursprung är repatriering av utdelningar redan ”lika komplicerat som att sälja ett företag” i Ryssland, enligt personen. ”En av mina kunder förlorade hoppet om att få ut några utdelningar därifrån och skrev bara av allt.”

Även vissa företag från ”vänligt sinnade” länder kämpar med att repatriera sina utdelningar.

Fem månader senare var i stället en utvidgning av förbudet till dem ett av de förslag som det ryska finansministeriet hastigt utarbetade för att stoppa rubelns fall.

Även om Ryssland lyckades ge visst stöd till rubeln med hjälp av andra instrument, kan en ytterligare nedgång leda till en omvärdering av kapitalrestriktionerna.

Ytterligare information från Peggy Hollinger, Euan Healy, Oliver Barnes och Madeleine Speed i London, Patricia Nilsson i Frankfurt, Sam Jones i Zürich, Chloe Cornish i Mumbai, Richard Milne i Oslo och Andrew Edgecliffe-Johnson i New York.

Källa Financial Times

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Affärslivet

Svensk travprofil dömd för spritsmuggling 

Tullen beslagtog 1 892 liter alkohol från bussen som den anställde körde....

Affärslivet

En tredjedel av vindkraftverken hotas av konkurs

Konkursvåg hotar svensk vindkraft, minst 1 000 vindkraftverk har ekonomisk kris. En...

Affärslivet

ECB-chefen Christine Lagarde söner gjorde storförlust på krypto

Ingen är en profet i sitt eget land, inklusive Europeiska centralbankens ordförande...

Affärslivet

Försäljning av antalet nya bilar i EU ökar för 15:e månaden i rad 

Nyregistreringarna av personbilar i EU ökade med 14,6 % i oktober 2023...