STORA AFFÄRER

EIB-lån möjliggör nästan 750 nya bostäder i Skellefteå

57

Europeiska Investeringsbanken ger Skellefteå kommun ett lån på 800 miljoner kronor för att stödja byggandet av nya bostäder.

Mer än hälften av lägenheterna kan bidra till boende för att stärka kompetensförsörjning i den pågående samhällsomvandlingen, däribland boende för studenter.

I samband med det beviljade lånet får kommunen även bidrag från EU med ca 120 miljoner kronor som stimulans för bostadsbyggande.

Den pågående samhällsomvandlingen skapar ett enormt behov av bostäder i Skellefteå. Lågkonjunkturen i byggbranschen gör dock att företagen inte vågar investera i nya byggprojekt, vilket har lett till att Skellefteås allmännyttiga bostadsbolag Skebo har fått den viktiga rollen att hålla byggandet igång.

En del av detta byggande kommer att finansieras av det nu aktuella lånet från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Lånet på 800 miljoner kronor (70 miljoner euro) bidrar till att främja social integration och kommer dessutom att hjälpa kommunen att bredda sin finansiering för bostadsproduktionen. För de av EIB belånade bostadsprojekten har även EU beviljat stöd med ca 120 miljoner kronor.

Lånet möjliggör byggandet av 743 energieffektiva och prisvärda bostäder, och nästan 60 procent beräknas främja möjligheten till att möta Skellefteås behov av kompetensförsörjning där bland annat boende för studenter ingår. Utöver detta kommer cirka 5 procent att vara avsedda för utsatta personer med så kallade sociala hyreskontrakt.

– Denna finansiering till Skellefteå kommun stöder europeiska prioriteringar inom energieffektivitet och lokala behov av bostäder till rimliga priser, vilket har en direkt inverkan på samhället.

Som en av de ledande regionerna i den gröna omställningen går Skellefteå igenom en omvälvande tid. EIB är glada över att kunna stödja omställningen i sin helhet, säger EIB:s vice ordförande Thomas Östros.

– Att trappa ner på byggandet i Skellefteå är inte ett alternativ för oss. Stödet från EU och lånet från EIB hjälper oss att hålla en hög takt i produktionen av nya bostäder, och det visar också hur betydelsefull Skellefteås unika samhällsomvandling är för Europa.

Lånevillkoren om energieffektivitet och sociala boenden passar oss dessutom utmärkt, inte minst med tanke på att vårt nya miljö- och klimatprogram fokuserar på hållbarhet för naturen, människan och klimatet, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens organ för långfristig utlåning och ägs av dess medlemsstater. EIB tillhandahåller långfristig finansiering för sunda investeringar i syfte att bidra till EU:s politiska mål.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

STORA AFFÄRER

Storbolag struntar i att ha revisor

Jens Nylander har genom sina AI-scanningar upptäckt att många storbolag helt mot...

STORA AFFÄRER

Revelop säkrar 2,4 miljarder för ny fond 

Fastighetskapital börjar strömma in, men det är inte till befintliga bolag utan...

STORA AFFÄRER

Tallink får tillbaka färja efter 15 år 

Idag, den 14 maj, levererades Tallink Grupps fartyg Superfast IX, som för...

STORA AFFÄRER

Nytt Öresundsavtal gör det lättare 

På måndagen meddelade den svenska och danska regeringen att de kommit överens...