KUNSKAP

Fingeravtrycket är inte säker teknik

84

Allting biologiskt är unikt, det gäller varje grässtrå, varje blad och en massa olika komponenter på människor, samlingsnamnet är biometri. Vanliga biometriska delar som används i datasammanhang för människor är fingeravtryck, ansiktet, röst och ögat. Andra unika kompententer som finns är t.ex. avtryck andra kroppsdelar och puls.

Tekniken används för identifiering och behörighetssäkerhet.

Den här tekniken kan aldrig ersätta annan säkerhet, utan bara komplettera. Sedan beror det förstås vilken typ av säkerhetsmiljö det är frågan om, vilken säkerhet som faktiskt behövs. Det finns en motsättning i användarvänlighet och hög säkerhet.

Använd gärna olika biometriska alternativ, men var medveten om begräsningarna. Nedan fokuseras fingeravtryck, men samma typ av principer gäller inom all biometri.

1. Ditt lösenord/kod är inte fingret, utan en binär nummersträng av 1:or och 0:or (t.ex. 10101011110001101010). Den läsare du använder omformar mönstret från en bild, med en algoritm till den binära nummerserien. Den som analyserat tekniken, kan gå direkt förbi och använda nummerserien direkt, vilket för datorn blir som ett 100% perfekt fingeravtryck.

2. Det finns olika tekniska nivåer där avtrycket är tryckkänsligt, olika djup osv. Det kan vridas upp högdetaljerat, men är då svårt få det fungera, därför görs det oftast funktionsförenklingar. Så i huvudsak är det ett fotografi på ditt finger, där datorn eller vad det nu är, har sparat en kopia som ska överensstämma.

3. Du kan aldrig byta ut ditt fingeravtryck, så du använder alltid samma, praktiskt taget hela ditt liv. (Jämför med att du aldrig skulle kunna ändra lösenord)

4. Det är relativt enkelt att stjäla någons fingeravtryck och rekonstruera med 3D-skrivare och motsvarande. Du kan lura av någon avtrycket, du kan ta något som personen har berört och t.om. med lite mer avancerad teknik distansfotografera. (Ingen skulle kunna tänka sig att lämna sitt lösenord, lite här och där eller bära det så någon kan ta kort på det)


Det här gör ur investerarperspektiv så är investeringar i biometriska företag osäkra, som t.ex. Fingerprint och Precise Biometrics – Det är basteknik (även om det låter avancerat) och har låg säkerhetsnivå, de kan aldrig få en långsiktig lönsamhet.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

KUNSKAP

Ny uppdatering av ChatGPT

OpenAI lanserade på måndagen en ny AI-modell och skrivbordsversion av ChatGPT, tillsammans ...

KUNSKAP

USA:s 20 största banker för privatpersoner

I USA finns det ca 4000 banker som har statlig insättningsgaranti, men...

KUNSKAP

Vem bygger mest solenergi?

År 2023 stod solenergi för tre fjärdedelar av tillskottet av förnybar kapacitet...

KUNSKAP

Europas ekonomier

Europa är hemvist för några av världens största och mest sofistikerade ekonomier....