AKTUELLT

Tomas Brolin vann i mål om skatteflykt mot skatteverket

17

Deloitte har, via ombuden Lina Thörn och Lars Franck, företrätt tidigare fotbollsstjärnan Tomas Brolin i mål om skatteflykt. Brolin friades på tisdagen av Kammarrätten från den tidigare dom där Förvaltningsrätten ansåg att han gjort sig skyldig till skatteflykt. 

– Vi välkomnar Kammarrättens beslut och anser att domstolen gjort en korrekt bedömning av de juridiska sakfrågorna, säger Lina Thörn, partner på Deloitte. 

Processen har pågått i över fyra års tid och inleddes efter att Skatteverket lämnade in en framställan om skatteflykt. Skatteverket har hävdat att Brolin ska anses verksam i betydande omfattning i ett svenskt bolag som han indirekt varit ägare i.

Detta menar Skatteverket, ska i sin tur innebära att den ägarstruktur som Brolin innehaft sina aktier genom, ska underkännas med effekten att han hade beskattats personligen för utdelningar som lämnats till ägarbolaget. Enligt Skatteverket skulle Brolin därmed upptaxeras för inkomst om dryga 11 500 000 kr. 

I mitten av maj i år hölls en muntlig förhandling i målet och den 4 juni avlämnade Kammarrätten i Stockholm sin dom. Kammarrätten har beslutat att upphäva Förvaltningsrättens dom och bifaller Brolins överklagande. Den avslår därmed Skatteverkets framställan om skatteflykt och medger ersättning för ombudskostnader. 

Kammarrätten konstaterar att Brolins arbetsinsatser inte varit särskilt omfattande och inte heller haft någon påverkan på det svenska bolagets vinstgenerering på det sätt som krävs för att hans andelar i bolaget skulle anses kvalificerade enligt fåmansföretagsreglerna.

Kammarrätten anser därmed att det saknas förutsättningar att beskatta Brolin med stöd av skatteflyktslagen på de grunder som Skatteverket angett.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

AKTUELLT

Så här letar sig ryska olja ut på marknaden

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 ledde till kraftiga förbud eller...

AKTUELLT

Ny rapport från Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare presenterar idag rapporten ”Ofantligt offentligt investeringsbehov”, som belyser det stora...

AKTUELLT

Bensin och diesel sjunker i pris

17,50 för diesel och 18 kr för bensin nu.  Anledningen är lägre...

AKTUELLT

Nya personbilar minskade 12 procent i maj och lägre andel elbilar

Under maj 2024 nyregistrerades 25 947 personbilar, 12 procent färre än i...