BUSINESS

XXL flyttar 3 varuhus på grund av hög hyra

11

Under sensommaren kommer tre av XXLs 30 varuhus att relokera till nya lägen. Varuhusen som berörs ligger i Uppsala, Västerås och Växjö, och flyttar bara några hundra meter vardera. Detta sker som effekt av att hyrorna för varuhusen har ökat till orimliga nivåer, samtidigt som svenskarnas köpkraft har minskat. ”De nya lokalerna blir mer yteffektiva, då vi sett att varuhusen kan minskas något i yta och samtidigt stärkas och moderniseras utan att förlora omsättning eller minska antalet medarbetare”, säger Anders Lindblom, Sverigechef i XXL. 

Sporthandeln är en av de hårdast drabbade branscherna under rådande lågkonjunktur, drivet av en bunkringseffekt efter pandemi-årens överkonsumtion av bland annat kapitalintensiva sport- och outdoorprodukter, men också på grund av kraftiga överlager i hela värdekedjan.

Det i kombination med en gammal och ohållbar avtalsstruktur på den kommersiella hyresmarknaden, där bashyran har ökat med över 18 % över de två senaste åren för alla med standardklausuler, har skapat en situation där XXL valt att agera för att möjliggöra fortsatt lönsamma butiker med en inspirerande shoppingupplevelse, utan att behöva höja priserna mot konsumenterna. 

”Detta är tre viktiga orter för oss där vi vill varken överge våra kunder eller behöva skära ner på antalet medarbetare och de arbetstillfällen vi skapar lokalt. Det system som vi har för hyressättning just nu är dock dysfunktionellt och kommer blir en av våra – och hela branschens – viktigaste framtidsfrågor.

Hyresökningar på nästan 20 % mitt i lågkonjunktur känns verklighetsfrånvänt, nästan overkligt, och kommer leda till att stora delar av handelsplatserna står tomma – särskilt i små och medelstora städer.” säger Lindblom.

Att vi har hamnat här beror på att hyreshöjningarna är kopplade till konsumentprisindex som i förlängningen ökar kopplat till inflationstakten, och effekten blir handlarna pressas ytterligare precis när de har som allra svårast att stå emot kostnadsökningarna.

Detta blir en ond spiral när hyresökningarna tvingar upp priserna i varuhusen, som i sin tur tvingar upp inflationen, och hyrorna ökar ytterligare. 

Relokeringen av varuhusen innebär både mindre lokaler och lägre kvadratmeterpris. De nya varuhusen kommer dock att ha kvar samma mängd medarbetare som innan och dessutom ha ett mer lokalt anpassat sortiment, och på så sätt hoppas XXL att skapa en mer inbjudande och inspirerande shoppingupplevelse där även servicen blir bättre för kunderna. 

”Jag hoppas så klart att vi slipper göra denna typ av flyttar på sikt, att vi kan ha en bra dialog med våra befintliga fastighetsägare i stället. Men det går inte att utesluta fler flyttar, så som läget är idag. Det sagt så är detta ett bra tillfälle att också anpassa oss efter nya konsumtionsmönster.

Våra kunder har mindre tid idag, och vi kommer att kunna bygga mer effektiva butiker, där du snabbare kommer att få en överblick av hela sortimentet – och dessutom göra det enklare att få personlig hjälp i varuhusen för de som har frågor.” fortsätter Anders Lindblom, Sverigechef XXL.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

BUSINESS

Oljepengar fyller ryska kassakistor och finansierar deras krig

Den ryska statens inkomster från olja och gas växer snabbt. Men utgifterna...

BUSINESS

Övergiven Toyota-fabrik bygger Putins lyxlimousine

Vladimir Putins favoritbil ska snart börja tillverkas på en bilfabrik i St...

BUSINESS

AI tar över modeindustrin

Aina på bilden är skapad av AI. Svårt avgöra om det är...

BUSINESS

Hur kan kryptovalutor utmana bankerna?

Under de senaste åren har kryptovalutor, såsom Bitcoin och Ethereum, blivit allt...