KUNSKAP

Europas ekonomier

28

Europa är hemvist för några av världens största och mest sofistikerade ekonomier. Men hur står sig länderna i regionen i jämförelse med varandra när det gäller produktivitet per capita?

Här visar vi Europas BNP-nivåer per capita i 44 länder i aktuella amerikanska dollar. 

Tre nordiska länder (Norge, Island och Danmark) placerar sig också högt, mellan 70.000-90.000 dollar. De övriga nordiska länderna, Sverige och Finland, placerar sig strax utanför topp 10, mellan 55.000-60.000 dollar.

Europas största ekonomier i absoluta tal, Tyskland, Storbritannien och Frankrike, placerar sig närmare mitten av topp 20, med en BNP per capita på cirka 50.000 dollar.

Slutligen, i slutet av skalan, tenderar Östeuropa som helhet att ha mycket lägre BNP per capita. I den gruppen hamnar Ukraina sist, på 5 660 dollar.

En närmare titt på Ukraina

För en bredare jämförelse är Ukrainas BNP per capita jämförbar med Iran (5 310 dollar), El Salvador (5 540 dollar) och Guatemala (5 680 dollar).

Enligt experter har Ukrainas ekonomi historiskt sett underpresterat i förhållande till förväntningarna. Efter Berlinmurens fall krympte ekonomin fem år i rad. Övergången till en västerländsk, liberaliserad ekonomisk struktur överskuggades av utbredd korruption, en begränsad skattepool och få inkomstkällor.

Politiskt har omvandlingen från en auktoritär regim till en civil demokrati visat sig vara svår, särskilt när det gäller institutionsuppbyggnad.

Efter invasionen av landet 2022 minskade Ukrainas BNP med 30% på ett enda år – den största förlusten sedan självständigheten. Den storskaliga emigrationen – sex miljoner flyktingar – spelar också en roll.

Trots dessa utmaningar har landets ekonomiska tillväxt stabiliserats något medan striderna fortsätter.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

KUNSKAP

Ny uppdatering av ChatGPT

OpenAI lanserade på måndagen en ny AI-modell och skrivbordsversion av ChatGPT, tillsammans ...

KUNSKAP

USA:s 20 största banker för privatpersoner

I USA finns det ca 4000 banker som har statlig insättningsgaranti, men...

KUNSKAP

Fingeravtrycket är inte säker teknik

Allting biologiskt är unikt, det gäller varje grässtrå, varje blad och en...

KUNSKAP

Vem bygger mest solenergi?

År 2023 stod solenergi för tre fjärdedelar av tillskottet av förnybar kapacitet...