KUNSKAP

Vem bygger mest solenergi?

33

År 2023 stod solenergi för tre fjärdedelar av tillskottet av förnybar kapacitet i världen. Merparten av denna tillväxt skedde i Asien, EU och USA, vilket är en fortsättning på den trend som observerats under det senaste decenniet.

Kinesisk dominans

Från och med 2022 uppgår Kinas totala installerade kapacitet till 393 GW, vilket är nästan dubbelt så mycket som EU:s 205 GW och mer än tre gånger så mycket som USA:s 113 GW i absoluta tal.

Sedan 2017 har Kina haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på cirka 25% i installerad PV-kapacitet, medan USA har haft en CAGR på 21% och EU på 16%.

Dessutom dominerar Kina produktionen av solenergikomponenter och kontrollerar för närvarande cirka 80% av världens leveranskedja för solpaneler.

År 2022 sysselsatte Kinas solenergiindustri 2,76 miljoner personer, varav cirka 1,8 miljoner inom tillverkning och 918.000 inom konstruktion, installation samt drift och underhåll.

EU:s solindustri sysselsatte 648.000 personer, medan USA nådde 264.000 arbetstillfällen.

Enligt IEA står Kina för nästan 60% av den nya förnybara kapacitet som förväntas tas i drift globalt fram till 2028.

Trots utfasningen av nationella subventioner under 2020 och 2021 accelererar utbyggnaden av solceller i Kina. Landet förväntas nå sitt nationella 2030-mål för vind- och solcellsinstallationer 2024, sex år tidigare än planerat.

      År                                          KINA                                               EU                                       USA

2022393.0205.5113.0
2021307.0162.795.4
2020254.0136.976.4
2019205.0120.161.6
2018175.3104.052.0
2017130.896.243.8
201677.891.535.4
201543.687.724.2
201428.483.618.1
201317.879.713.3
20126.771.18.6
20113.153.35.6
20101.030.63.4

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

KUNSKAP

Ny uppdatering av ChatGPT

OpenAI lanserade på måndagen en ny AI-modell och skrivbordsversion av ChatGPT, tillsammans ...

KUNSKAP

USA:s 20 största banker för privatpersoner

I USA finns det ca 4000 banker som har statlig insättningsgaranti, men...

KUNSKAP

Fingeravtrycket är inte säker teknik

Allting biologiskt är unikt, det gäller varje grässtrå, varje blad och en...

KUNSKAP

Europas ekonomier

Europa är hemvist för några av världens största och mest sofistikerade ekonomier....